Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0945.37.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
1 0946.83.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
2 0945.09.4477 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
3 0946.83.0077 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
4 0943.18.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
5 0947.25.0077 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
6 0946.51.4477 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
7 0943.25.2244 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
8 0946.29.4477 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
9 0947.45.1144 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
10 0945.09.2244 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
11 0943.83.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
12 0946.83.1144 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
13 0943.24.8877 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
14 094.992.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
15 0948.74.2277 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
16 0915.73.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
17 094.981.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
18 0943.65.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
19 0947.81.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
20 0944.21.8877 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
21 0915.43.5544 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
22 0946.83.1177 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
23 0946.73.8877 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
24 0942.93.8877 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
25 0946.377.744 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
26 0915.70.3344 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
27 0946.39.9944 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
28 0947.25.2211 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
29 0946.75.1144 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
30 0948.74.2244 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
31 0947.81.0077 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
32 0947.26.4477 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
33 0947.25.2244 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
34 0947.25.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
35 0945.39.1144 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
36 094.981.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
37 0949.90.4477 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
38 094.928.2244 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
39 0915.83.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
40 094.952.0044 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
41 0949.28.22.77 1.000.000 cms Số kép Đặt mua
42 0946.20.3344 1.200.000 cms Số kép Đặt mua
43 094.941.0033 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
44 0916.65.4411 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
45 091.684.0033 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
46 0914.40.9922 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
47 0945.09.1144 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
48 0914.40.9944 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
49 0915.26.0044 1.500.000 cms Số kép Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim