Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 098.4444.801 1.600.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
1 098.4444.948 1.700.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
2 09.8888.1413 2.500.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
3 0984.2222.30 2.500.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
4 0988.887.803 3.000.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
5 0975.6666.40 3.000.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
6 0975.6666.03 3.500.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
7 0975.6666.45 4.000.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
8 0978.2222.31 4.000.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
9 0978.2222.14 4.000.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
10 03387.22228 5.500.000 cms Tứ quý giữa Đặt mua
11 034.907.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
12 034.953.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
13 033.549.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
14 034.794.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
15 033.814.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
16 035.214.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
17 0357.43.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
18 0346.52.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
19 0345.72.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
20 034.876.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
21 0344.71.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
22 037.349.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
23 0346.24.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
24 034.672.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
25 0346.04.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
26 033.294.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
27 037.204.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
28 034.764.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
29 035.342.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
30 039.453.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
31 034.314.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
32 034.853.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
33 034.932.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
34 036.349.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
35 034.904.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
36 039.249.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
37 035.413.0000 11.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
38 034.302.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
39 039.563.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
40 035.831.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
41 0354.91.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
42 034.918.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
43 035.423.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
44 0369.53.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
45 039.754.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
46 0344.94.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
47 034.972.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
48 0344.87.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
49 037.391.0000 12.000.000 cms Tứ quý Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim