Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0354.940.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0354.834.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
2 03539.14.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0354.950.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0347.514.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0347.604.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0347.584.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0347.574.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0347.634.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0347.624.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0354.924.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0354.954.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0354.974.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0354.964.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
14 0354.984.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 0354.914.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0354.934.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
17 0354.874.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0354.904.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0354.910.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0354.876.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0354.870.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
22 03539.23.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0354.850.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 03538.92.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0354.823.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0354.842.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
27 0347.473.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0347.415.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0347.412.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0347.570.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0347.637.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0347.564.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0347.562.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0347.560.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0347.435.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0347.430.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0347.418.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0347.437.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0347.417.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0347.425.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0347.427.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0347.423.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
43 0347.416.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0347.635.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0347.428.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0347.642.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0347.632.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0354.817.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 03538.76.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim