Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0974.3.4.1951 700.000 cms Năm Sinh Đặt mua
1 0984.1.3.1950 700.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0987.6.2.1953 700.000 cms Năm Sinh Đặt mua
3 098.2.08.1953 700.000 cms Năm Sinh Đặt mua
4 0326.9.1.1970 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
5 0325.7.4.1964 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
6 0325.60.1964 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
7 0325.4.9.1960 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
8 0338.5.3.1973 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0333.27.1973 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
10 0345.12.1974 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0344.32.1974 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
12 0342.38.1974 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
13 0348.1.9.1972 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0343.2.7.1972 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
15 0349.6.9.1971 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
16 0359.7.5.1972 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0353.00.1965 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
18 0364.2.5.1977 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
19 0375.7.1.1966 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
20 038.230.1961 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
21 039.820.1001 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 039.5.08.1972 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
23 0975.241.271 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
24 0974.3.1.1960 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
25 0977.8.1.1962 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
26 0974.3.1.1964 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0978.3.5.1964 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
28 0975.9.4.1961 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
29 0983.06.0440 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
30 0988.90.1953 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0983.1.6.1964 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
32 0987.4.6.1961 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
33 0982.7.2.1962 1.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
34 0984.070.161 1.300.000 cms Năm Sinh Đặt mua
35 0982.110.440 1.300.000 cms Năm Sinh Đặt mua
36 0367.3.4.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
37 0375.70.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
38 0386.25.1155 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
39 0386.24.1155 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
40 0386.27.1155 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
41 0386.29.1155 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
42 0386.29.1144 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0399.50.1969 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
44 0976.240.420 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
45 0976.240.669 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
46 0976.240.818 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
47 0979.151.150 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
48 0985.031.030 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
49 0983.04.0660 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim