Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0774.263.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0793.084.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
2 0795.374.999 19.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0766.074.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0766.140.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
5 0769.120.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
6 0769.140.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
7 0769.142.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0769.143.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0769.148.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0769.180.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0769.182.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0769.187.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0773.265.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
14 0774.260.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
15 0774.265.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0774.270.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0774.294.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0774.392.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0776.287.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0778.210.999 20.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
21 0795.146.999 20.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
22 0766.071.999 21.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
23 0766.072.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0766.073.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0766.075.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0766.076.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
27 0766.142.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0766.143.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0766.145.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0766.203.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0766.204.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0766.298.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0768.284.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0768.285.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0769.146.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0774.295.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0774.380.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0774.390.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0774.394.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0778.214.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0776.280.999 21.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
42 0778.230.999 21.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0779.362.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0779.364.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0779.365.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0787.028.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0787.042.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0787.043.999 21.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 0795.141.999 21.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim