Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0769.149.888 10.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0769.140.888 12.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0762.120.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
3 0762.124.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0762.127.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0762.142.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0763.107.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0763.109.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0766.140.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0766.143.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0766.207.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0769.120.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
12 0769.142.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0769.143.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
14 0773.370.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 0773.372.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0774.270.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0774.294.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0774.390.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0774.394.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0778.450.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0779.230.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 0787.037.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0787.042.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0787.043.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0787.421.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0788.371.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
27 0788.374.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0793.087.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0795.144.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0795.374.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0796.264.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0763.114.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0766.071.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0766.073.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0766.074.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0766.142.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0766.204.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0766.209.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0766.297.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0769.144.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0769.182.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0773.210.888 13.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0774.265.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0774.290.888 13.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
45 0774.371.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0774.380.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0778.214.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0778.230.888 13.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
49 0778.459.888 13.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim