Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0795.149.777 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0769.183.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
2 0782.342.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0795.140.777 5.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
4 0795.142.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0795.143.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0795.146.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0795.148.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0796.265.777 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0766.142.777 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0766.143.777 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0766.204.777 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0795.145.777 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0796.260.777 6.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0796.261.777 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 0702.027.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0762.147.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
17 0766.074.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0766.142.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0766.204.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0766.207.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0769.183.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
22 0773.374.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0774.390.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0774.392.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0782.341.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0795.140.555 6.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0795.142.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0795.143.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0795.146.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0795.147.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0795.148.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0796.260.555 6.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
33 0796.264.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0796.269.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0766.203.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0766.205.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0766.209.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0766.298.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0788.370.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0788.374.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 079.6269.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0795.141.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
43 0796.263.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0796.264.777 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0766.070.555 7.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
46 0766.298.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0795.141.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0795.149.666 8.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 0762.147.666 8.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim