Dãy số không gồm:

STT Số sim Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 085.226.2005 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0852.26.2006 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
3 085.226.2007 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
4 0852.26.2008 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
5 0852.26.2009 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
6 0852.77.2006 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
7 0852.77.2007 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
8 0852.78.2009 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0853.18.2005 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
10 0853.18.2006 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0853.18.2007 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
12 0853.18.2008 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
13 0853.18.2009 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0852.43.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
15 0853.02.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
16 0853.02.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0853.03.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
18 0853.03.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
19 0853.17.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
20 0853.17.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
21 0853.18.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 0853.19.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
23 0853.19.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
24 0853.98.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
25 0853.98.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
26 0854.22.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0854.73.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
28 0856.14.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
29 0856.14.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
30 0856.49.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0856.49.1986 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
32 0852.78.1985 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
33 0852.97.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
34 0853.02.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
35 0853.03.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
36 0853.14.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
37 0853.17.1980 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
38 0853.17.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
39 0853.18.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
40 0853.98.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
41 0854.73.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
42 0856.14.1980 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0856.14.1983 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
44 0856.14.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
45 0856.49.1984 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
46 0856.64.1983 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
47 0852.77.1983 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
48 0852.78.1983 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
49 0852.97.1982 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
50 0853.02.1983 2.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
 Chọn theo đầu số
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel Sim
Mobifone Sim
Vinaphone Sim
Vietnamobile Sim
Gmobile Sim
Cố Định Sim