Dãy số không gồm:

STT Số sim Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0373.5.1.1978 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0373.5.1.1979 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
3 0374.40.1979 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
4 0373.5.1.1974 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
5 0374.40.1970 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
6 0375.70.1972 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
7 0376.4.9.1972 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
8 037.24.2.1972 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0373.5.1.1973 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
10 0372.4.2.1975 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0373.5.1.1975 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
12 0375.70.1974 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
13 0376.7.4.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0375.7.1.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
15 037.440.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
16 0375.70.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0376.7.3.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
18 037.24.2.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
19 0376.7.3.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
20 037.24.2.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
21 0375.70.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 0375.70.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
23 0375.7.1.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
24 0376.7.4.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
25 0374.40.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
26 037.24.2.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0376.7.3.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
28 037.24.2.1973 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
29 0374.40.1978 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
30 037.440.1977 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0374.94.1971 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
32 0375.7.1.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
33 0375.70.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
34 0376.7.4.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
35 0374.40.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
36 0373.2.5.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
37 0373.5.1.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
38 0377.6.1.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
39 0376.7.3.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
40 0376.7.4.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
41 0375.7.1.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
42 0376.9.7.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0375.70.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
44 0375.7.1.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
45 0373.5.1.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
46 0376.7.3.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
47 0376.7.4.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
48 0378.4.8.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
49 0374.40.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
50 0373.5.1.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim