Dãy số không gồm:

STT Số sim Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0359.6.1.1978 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0357.33.1971 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
3 0353.00.1972 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
4 0353.00.1971 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
5 0356.4.8.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
6 0357.3.3.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
7 0359.6.1.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
8 0359.6.9.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0355.5.3.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
10 035.23.6.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0353.3.2.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
12 0357.4.9.1985 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
13 0357.3.3.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0357.4.9.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
15 0353.3.2.1983 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
16 0353.3.2.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 035.23.6.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
18 0357.3.3.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
19 0357.4.9.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
20 0356.40.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
21 0359.6.9.1981 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 0357.3.3.1970 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
23 0353.00.1975 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
24 0357.3.3.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
25 0353.3.2.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
26 0356.3.4.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0356.4.8.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
28 0359.6.9.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
29 0359.6.1.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
30 035.23.6.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0357.4.9.1980 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
32 0359.6.1.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
33 0359.6.9.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
34 0353.3.2.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
35 0357.3.3.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
36 0357.4.9.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
37 0357.3.3.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
38 0353.3.2.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
39 0359.6.9.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
40 0357.00.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
41 0359.4.3.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
42 0356.4.5.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0359.6.1.1987 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
44 0357.4.9.1984 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
45 0357.49.1982 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
46 0358.22.1982 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
47 0357.3.3.1982 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
48 0359.69.1982 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
49 035.883.1982 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
50 0359.6.1.1969 1.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim