Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0815.311.311 7.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
1 0852.774.774 7.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
2 0852.771.771 8.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
3 0852.772.772 8.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
4 0856.494.494 9.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
5 0835.944.944 9.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
6 0836.422.422 10.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
7 0812.464.464 10.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
8 0854.221.221 10.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
9 0837.511.511 10.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
10 0816.211.211 10.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
11 0835.433.433 11.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
12 0836.424.424 11.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
13 0837.447.447 13.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
14 0838.733.733 13.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
15 0852.414.414 14.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
16 0853.030.030 15.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
17 0853.144.144 15.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
18 0815.300.300 15.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
19 0853.177.177 17.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
20 0837.446.446 17.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
21 0856.144.144 17.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
22 0818.551.551 17.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
23 0852.977.977 18.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
24 0853.977.977 18.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
25 0838.144.144 19.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
26 0832.080.080 20.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
27 0837.445.445 20.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
28 0852.775.775 20.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
29 0852.776.776 20.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
30 0853.181.181 25.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0833.505.505 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
32 0845.232.232 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
33 0852.262.262 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
34 0853.191.191 25.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
35 0812.303.303 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
36 0813.212.212 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
37 0816.122.122 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
38 0816.121.121 25.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
39 0816.277.277 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
40 0853.033.033 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
41 0853.022.022 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
42 0825.757.757 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
43 0825.755.755 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
44 0832.077.077 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
45 0837.515.515 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
46 0852.787.787 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
47 0815.303.303 25.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
48 0839.077.077 29.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
49 0838.737.737 29.000.000 cms Taxi cặp 3 Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim