Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0769.149.888 10.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0769.140.888 12.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0353.907.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0354.847.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0354.914.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0335.249.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0335.349.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0762.120.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
8 0762.124.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0762.127.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0762.142.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0763.107.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0763.109.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0766.140.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0766.143.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 0766.207.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0769.120.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
17 0769.142.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0769.143.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0773.370.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0773.372.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0774.270.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
22 0774.294.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0774.390.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0774.394.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0778.450.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0779.230.888 13.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
27 0787.037.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0787.042.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0787.043.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0787.421.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0788.371.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0788.374.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0793.087.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0795.144.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0795.374.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0796.264.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0818.542.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0835.430.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0852.431.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0838.149.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0853.184.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0852.974.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
43 0845.173.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0856.147.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0812.304.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0853.183.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0837.514.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0839.074.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 0854.221.888 13.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim