Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0942.217.555 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0942.931.555 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
2 0943.249.555 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0348.032.555 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0348.021.555 5.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0949.520.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0942.930.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0947.452.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0947.782.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0947.874.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0942.934.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0942.932.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0948.412.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0943.250.555 5.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
14 0942.937.555 5.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 09499.02.555 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 09499.07.555 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
17 0942.936.555 6.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0944.178.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0702.027.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0762.147.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0766.074.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
22 0766.142.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0766.204.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0766.207.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0769.183.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0773.374.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
27 0774.390.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0774.392.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0782.341.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0795.140.555 6.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
31 0795.142.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0795.143.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0795.146.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0795.147.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0795.148.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0796.260.555 6.500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
37 0796.264.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0796.269.555 6.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0944.180.555 7.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
40 0944.217.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0947.450.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0766.070.555 7.000.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0766.298.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0795.141.555 7.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0944.216.555 7.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0944.219.555 7.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0944.218.555 7.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0944.179.555 7.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 0795.144.555 9.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim