Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
0 0976.471.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
1 0984.271.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
2 0946.830.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
3 0942.937.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
4 0946.831.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
5 0914.302.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
6 0943.657.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
7 0948.763.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
8 0947.253.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
9 0976.715.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
10 0949.907.000 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
11 0949.810.111 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
12 0942.938.000 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
13 0949.419.111 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
14 0945.049.000 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
15 0975.056.444 1.500.000 cms Tam hoa Đặt mua
16 0949.920.111 1.600.000 cms Tam hoa Đặt mua
17 0945.094.000 1.600.000 cms Tam hoa Đặt mua
18 0914.526.000 1.600.000 cms Tam hoa Đặt mua
19 0947.446.000 1.600.000 cms Tam hoa Đặt mua
20 0916.604.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
21 0942.933.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
22 0944.266.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
23 0947.811.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
24 0942.935.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0984.153.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
26 0979.853.000 1.700.000 cms Tam hoa Đặt mua
27 0975.058.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
28 0976.734.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
29 0987.461.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
30 0979.521.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
31 0979.467.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
32 0979.043.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
33 0979.621.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
34 0984.324.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
35 0984.124.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
36 0979.823.000 1.800.000 cms Tam hoa Đặt mua
37 0977.063.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0984.178.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0984.175.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0987.928.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0973.108.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0972.414.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
43 0987.937.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
44 0984.027.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0979.867.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
46 0976.578.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
47 0977.937.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
48 0985.634.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
49 0977.845.000 1.900.000 cms Tam hoa Đặt mua
 Tìm sim theo phong thủy
 Tìm sim năm sinh
 Tin tức - Khuyến mãi
 Thống kê
Viettel 1.087.386 Sim
Mobifone 1.862.165 Sim
Vinaphone 649.383 Sim
Vietnamobile 90.669 Sim
Gmobile 16.030 Sim
Cố Định 64 Sim