Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0947.4.2.1954 500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0984.061.345 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
3 0984.8899.17 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
4 0986.125.446 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
5 0986.370.118 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
6 0988.57.6467 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
7 0988.981.778 599.000 cms Thần tài, ông địa Đặt mua
8 0988.98.7722 650.000 cms Số kép Đặt mua
9 0989.01.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
10 0988.93.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
11 0988.93.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
12 0988.93.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
13 0988.94.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
14 0988.94.6611 650.000 cms Số kép Đặt mua
15 0988.94.7722 650.000 cms Số kép Đặt mua
16 0988.94.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
17 0988.93.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
18 0988.95.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
19 0988.96.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
20 0988.96.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
21 0989.03.2200 650.000 cms Số kép Đặt mua
22 0989.03.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
23 0989.04.2211 650.000 cms Số kép Đặt mua
24 0989.04.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
25 0989.04.7744 650.000 cms Số kép Đặt mua
26 0989.05.3311 650.000 cms Số kép Đặt mua
27 0989.05.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
28 0989.05.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
29 0989.05.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
30 0989.06.1100 650.000 cms Số kép Đặt mua
31 0989.06.3311 650.000 cms Số kép Đặt mua
32 0989.07.3300 650.000 cms Số kép Đặt mua
33 0989.07.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
34 0989.07.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
35 0989.07.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
36 0989.07.6644 650.000 cms Số kép Đặt mua
37 0989.07.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
38 0989.07.7744 650.000 cms Số kép Đặt mua
39 0988.72.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
40 0988.72.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
41 0988.72.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
42 0988.72.7700 650.000 cms Số kép Đặt mua
43 0988.73.3300 650.000 cms Số kép Đặt mua
44 0988.74.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
45 0988.74.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
46 0988.78.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
47 0988.78.7711 650.000 cms Số kép Đặt mua
48 0988.78.7722 650.000 cms Số kép Đặt mua
49 0988.78.2211 650.000 cms Số kép Đặt mua
50 0988.79.5500 650.000 cms Số kép Đặt mua