Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0947.4.2.1954 500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0984.8899.17 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
3 0986.125.446 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
4 0986.370.118 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
5 0984.061.345 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
6 0988.57.6467 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
7 0988.981.778 599.000 cms Thần tài, ông địa Đặt mua
8 09889.66644 650.000 cms Số kép Đặt mua
9 0987.06.4411 650.000 cms Số kép Đặt mua
10 0987.07.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
11 0987.08.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
12 0987.10.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
13 0987.14.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
14 0987.14.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
15 0987.16.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
16 0987.14.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
17 0987.16.9944 650.000 cms Số kép Đặt mua
18 0987.19.5544 650.000 cms Số kép Đặt mua
19 0987.20.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
20 0987.20.7711 650.000 cms Số kép Đặt mua
21 0987.20.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
22 0987.23.5511 650.000 cms Số kép Đặt mua
23 0987.23.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
24 0987.23.6644 650.000 cms Số kép Đặt mua
25 0987.21.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
26 0987.21.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
27 0987.24.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
28 0987.26.3311 650.000 cms Số kép Đặt mua
29 0987.28.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
30 0987.29.5511 650.000 cms Số kép Đặt mua
31 0987.30.6644 650.000 cms Số kép Đặt mua
32 0987.30.4400 650.000 cms Số kép Đặt mua
33 0987.30.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
34 0987.31.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
35 0987.34.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
36 0987.34.8844 650.000 cms Số kép Đặt mua
37 0987.32.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
38 0987.35.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua
39 0987.35.6622 650.000 cms Số kép Đặt mua
40 0987.36.1100 650.000 cms Số kép Đặt mua
41 0987.38.4400 650.000 cms Số kép Đặt mua
42 0987.38.7711 650.000 cms Số kép Đặt mua
43 0987.39.8844 650.000 cms Số kép Đặt mua
44 0987.39.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
45 0987.40.4422 650.000 cms Số kép Đặt mua
46 0987.40.6600 650.000 cms Số kép Đặt mua
47 0987.41.1100 650.000 cms Số kép Đặt mua
48 0987.41.2200 650.000 cms Số kép Đặt mua
49 0987.41.6644 650.000 cms Số kép Đặt mua
50 0987.42.4433 650.000 cms Số kép Đặt mua