Dãy số không gồm:

STT Số sim 10 số 11 số Giá Điểm Mạng di dộng Phân loại Đặt mua
1 0947.4.2.1954 500.000 cms Năm Sinh Đặt mua
2 0984.061.345 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
3 0984.8899.17 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
4 0986.125.446 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
5 0986.370.118 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
6 0988.57.6467 599.000 cms Sim bình dân Đặt mua
7 0988.981.778 599.000 cms Thần tài, ông địa Đặt mua
8 0988.73.3300 650.000 cms Số kép Đặt mua
9 0988.74.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
10 0988.78.2211 650.000 cms Số kép Đặt mua
11 0988.80.5533 650.000 cms Số kép Đặt mua
12 0988.82.5511 650.000 cms Số kép Đặt mua
13 0988.85.7733 650.000 cms Số kép Đặt mua
14 0989.16.3322 650.000 cms Số kép Đặt mua
15 0987.84.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
16 0987.84.7711 650.000 cms Số kép Đặt mua
17 0987.34.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
18 0987.38.7711 650.000 cms Số kép Đặt mua
19 0987.65.5511 650.000 cms Số kép Đặt mua
20 0987.79.5522 650.000 cms Số kép Đặt mua
21 0987.82.6633 650.000 cms Số kép Đặt mua
22 0986.32.7733 700.000 cms Số kép Đặt mua
23 0989.62.3322 700.000 cms Số kép Đặt mua
24 0984.126.444 800.000 cms Tam hoa Đặt mua
25 0164.636.3339 800.000 cms Thần tài, ông địa Đặt mua
26 01645.91.9996 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
27 0166.424.8669 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
28 01664.222.699 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
29 01666.363.556 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
30 01666.363.558 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
31 01684.62.9993 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
32 01689.550.599 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
33 01689.672.088 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
34 01632.999.869 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
35 01693.862.682 800.000 cms Sim bình dân Đặt mua
36 01663.77.9996 900.000 cms Sim bình dân Đặt mua
37 0975.056.444 900.000 cms Tam hoa Đặt mua
38 0977.841.444 900.000 cms Tam hoa Đặt mua
39 0985.815.444 900.000 cms Tam hoa Đặt mua
40 0985.298.444 900.000 cms Tam hoa Đặt mua
41 0986.918.444 900.000 cms Tam hoa Đặt mua
42 0989.120.444 900.000 cms Năm Sinh Đặt mua
43 0986.022.798 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
44 0984.092.444 1.000.000 cms Tam hoa Đặt mua
45 0984.12.6661 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
46 0945.000.663 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
47 0936.65.65.43 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
48 0936.791.691 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
49 0943.248.648 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua
50 0943.93.00.93 1.000.000 cms Sim số đẹp Đặt mua